Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül ve aklıyla bağlı olan herkesin varlığını tesis eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısını ve özünü belirleyen bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Türkiye halklarının belirlediği ufuk ve hedefler doğrultusunda,yapı taşlarını halka arz ederek emin adımlarla ilerleyecektir.
Dünya milletleri ailesinin devletler hukukuna bağlı bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı,refahı,maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş ve bilimsel bir devlet olma düzeyine ulaşma, global yeniliklere uyum, en başta pozitif değişikliklere öncülük hususunda açık azmi; hürriyetler korunarak sağlanmakta bu yönde Atatürk İlke Ve İnkılaplarına bağlı kalınmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bu anayasa güvencesi altında temel hak ve özgürlüklerini kullanabileceği, bu haklardan eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanabileceği, medeniyet ve hukuk düzeni içinde kendi kaderlerini serbestçe belirleyebileceği,
Hangi ad altında olursa olsun ayrımcılığın yapılamayacağı ve herkesin eşit şartlar karşısında eşit muamele göreceğini belirten bu anayasa devlet egemenliğinin mutlak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına emanet ve tevdi olunur.